Akredytowany wykonawca PARP
Akredytowany wykonawca PARP
AJM
Oferta
site by 4net.pl

Doradztwo gospodarcze

Termin ekonomia pochodzi z greckiego οίκος (oikos) - dom i νομος (nomos) - prawo, reguła. Pierwotnie ekonomia była nauk± o tym jak prowadzić gospodarstwo domowe. Od tych czasów zwiększyła się co prawda skala zjawisk, ale zasady dobrego prowadzenia biznesu się nie zmieniły. Dbało¶ć i troska s± nadal fundamentami każdego udanego biznesu.

Celem działania firmy jest zwiększanie jej warto¶ci. Czasem jednak - aby to osi±gn±ć - potrzebne jest wsparcie profesjonalistów. Proponujemy Państwu usługi doradcze, które pomog± Państwu w zwiększeniu warto¶ci Państwa firmy: 

Copyright 2006 - 2007 AJM

Oferujemy: doradztwo gospodarcze Wrocław, konsulting Wrocław